Hva er EYP

Hva er EYP?
Vi er det European Youth Parliament
European Youth Parliament (EYP) er et ikke-partipolitisk og uavhengig pedagogisk prosjekt basert på frivillighet, av unge for unge. EYP stiller seg også nøytrale til spørsmål om Norsk EU medlemskap, og EU generelt. EYP samler over 30.000 deltakere til mer enn 500 arrangementer hvert år. Disse arrangementene foregår på tvers av Europa med mål om å gi unge en plattform for å lære om og diskutere sosiale og politiske problemstillinger. EYP er en av de største av lignende programmer i Europa. Vi er en organisasjon med røtter i utdanning, med et mål om å utdanne unge i demokrati og aktivt medborgerskap.
Organisasjonen ble etablert i 1987, og ble en del av Schwarzkopf Stiftung i 2004. Hovedkontoret befinner seg i Berlin. Æreskomiteen til EYP på det europeiske nivået består blant annet av Ursula von der Leyen og den avdøde David Sassoli. Videre har den 98ende internasjonale konferansen av EYP-prosjektet mottatt et støttebrev fra Direktoratet for Høyere Utdanning og Kompetanse og Statssekretær Eivind Vad Petersson ved Utenriksdepartementet.

Norge startet deltakelse i organisasjonen i 1995, og har organisert fire internasjonale konferanser siden den gang, i tillegg til årlige regionale og nasjonale konferanser.
Formålet
Er det fire hovedformål med organisasjonen

et forum for unge europeere for å utvikle og uttrykke deres egne meninger tilknyttet politiske og sosiale problemstillinger i Europa, i åpne og inkluderende omgivelser.
Tilrettelegge
iinterkulturell dialog og samhandling gjennom deling av ideer, meninger og metoder for å bringe en mangfoldig gruppe unge europeere tettere sammen.
Fremme
unge europeere med flere muligheter for både personlig og profesjonell utvikling, gjennom uformelle, pedagogiske aktiviteter ledet av jevnaldrende.

Presentere
Produsere
et sammenkoblet nettverk av den neste generasjonen av mangfoldige, unge ledere i Europa, utstyrt med kunnskap og ferdigheter til å påvirke verden rundt dem positivt.

Metodologien
Konferansene arrangert av European Youth Parliament blir avholdt på engelsk, gjennom et format utviklet over, og brukt i mer enn, 30 år. Hver konferanse starter ved at deltakerne blir kjent med hverandre, og danner internasjonale grupper gjennom diverse leker og oppgaver som bygger relasjoner og styrker kommunikasjon og samarbeid. Det akademiske arbeidet som følger er bygget på strukturen til Europaparlamentet. Deltakere danner komiteer rundt en samfunnsutfordring og jobber med å formulere løsninger gjennom en resolusjon. De to siste dagene av konferansen avholdes generalforsamlingen, hvor deltakerne diskuterer og stemmer over resolusjonene til hver komité.

Innholdet under konferansen blir fulgt nært av et internasjonalt team av erfarne moderatorer. Under konferansen vil deltakerne også være med på aktiviteter som fremmer kulturell utveksling og forståelse.

til European Youth Parliament
De ulike formatene
Hvert år samles over 30.000 unge på tvers av Europa for å delta på arrangementer som er arrangert av the European Youth Parliament. I Norge bruker vi følgende arrangementformer:
av konferanser
En-dagskonferanser:
En kortere versjon av en konferanse som lar deltakere bli kjent med EYP-konseptet
Regionale Konferanser:
En konferanse som samler elever fra et lands region og varer vanligvis i 1-2 dager
Nasjonale Konferanser:
I september hvert år avholdes det en nasjonal konferanse i Norge som samler elever fra skoler over hele landet, i tillegg til internasjonale deltakere. Slike konferanser går som regel over tre dager. Deltakere fra nasjonale konferanser blir utvalgt og oppfordret til å delta på internasjonale konferanser
Internasjonale Konferanser:
En konferanse arrangert av et av medlemslandene av EYP International, hvor rundt 300 deltakere fra hele Europa samles i omtrent en uke for å representere landet sitt. Tromsø 2023 vil være den 98-ende slike konferansen i EYP-nettverket.
Social Media
Finn oss her
Made on
Tilda