start din ekspedisjon
Explore, Exchange, Experience: Sparking young curiosity
Introduksjon
Tromsø 2023 er en unik konferanse som vil samle over 300 unge fra hele Europa i Tromsø, Norge i mars 2023. Konferansen vil utforske regionen Arktis og bærekraftige løsninger og innovasjoner, dele ideer tilknyttet internasjonalt samarbeid, og oppleve samisk kultur i et sentrum for kulturell velstand.

Ved å introdusere unge på tvers av Europa til regionen Arktis vil vi oppmuntre demokratisk deltakelse, innovasjon, bærekraft, toleranse og samarbeid, både på regionalt og europeisk nivå.
Velkommen til Tromsø 2023

Organisasjon
Hvert år arrangerer The European Youth Parliament (EYP) konferanser over hele Europa for å oppmuntre unge til å uttrykke seg, utvikle egne meninger og å lære seg mer om politikk som preger nådagens Europa. Hovedmålene til organisasjonen er å inspirere aktivt medborgerskap og demokratisk deltakelse.

Tromsø 2023 vil tilby en unik samling av disse målene, med et hovedfokus på regionen Arktis, og Europas rolle for fremtidens løsninger tilknyttet regionen.
The European Youth Parliament
Vil du delta?
Hvis du er interessert i å delta på arrangementet vil vi virkelig anbefale deg til å ta kontakt med din lokale EYP nasjonalkomité. Kanskje du kan starte ditt europeiske eventyr i Tromsø?

Fra teamet bak Tromsø 2023,

Hjertelig velkommen til den arktiske regionen i Norge!
Start ditt eventyr
Konferansens tema
Temaet for Tromsø 2023 har som mål å omfavne flere aspekter ved den yngre generasjonen i dag.
Explore, Exchange, Experience: Sparking young curiosity
Refererer til utbytte av ideer, kunnskap, kultur og mye mer under arrangementet. Dette vil bli lagt til rette for gjennom komitéarbeid, Eurovillage-kveld, kultur-dag, og resten av det generelle arbeidet og samværet mellom deltakerne.
Exchange
Deltakerne vil få nye intrykk, venner og oppleve at de tilegner seg mer kunnskap gjennom dagene de tilbringer i Tromsø. Opplevelsen vil inkludere europeisk samarbeid i en arktisk kontekst, sosiale samvær på tvers av landegrenser, kulturelt utbytte med lokalområdet og andre deltakerne, og møter med eksperter på de akademiske områdene som diskuteres.
Experience
Explore
Refererer til hvordan deltakerne vil følge i fotsporene til arktiske utforske og vil bli introdusert til en europeisk region som de kanskje ikke har besøkt eller fokusert på før. Konferansen vil gi deltakerne muligheten til å utforske området fra deres eget perspektiv gjennom kulturelle aktiviteter og relevante debatt-tema.
Temaet er bygget på tre søyler
Bærekraft, kultur og samarbeid, alt sett innen en arktisk kontekst
Nå er det viktigere enn noen gang at vi fokuserer på den forestående klimakrisen. Det er et viktig og reelt tema for alle i Europa, men særlig relevant i en sårbar region i Arktis hvor de negative effektene av klimaendringene treffer hardere og raskere enn noen andre steder. Vi trenger nye, langvarige løsninger.
Bærekraft
Regionen Arktis har en rik historie og kultur som vi ønsker å dele med alle deltakerne. Et viktig, men ofte oversett kulturelt aspekt i Europa er samene, det nordligste og eneste urfolket i Europa. Etter år med diskriminering og forsømmelse, finnes det begrenset kunnskap om samisk kultur i Europa. Derfor er det viktig å dyrke samhandling mellom kulturer, som inkluderer marginaliserte kulturer.
Kultur
Gjensidig respekt og interkulturell forståelse står sentralt når det kommer til verdiene som EYP fremmer. Arktis anses som en viktig geopolitisk region hvor internasjonalt samarbeid er fredelig og velfungerende til tross for en stadig tilspissende sikkerhetspolitisk situasjon. Derfor kan Arktis brukes for å lære unge om hvor produktivt internasjonalt samarbeid kan gjennomføres.

Samarbeid
Det samiske elementet
Temaet under konferansen i Tromsø vil være bygget rundt begrepet bærekraft, med fokus på bærekraftig utvikling av internasjonalt samarbeid i Arktis, bevaring og bærekraftig utvikling av urkultur, spesielt samisk representasjon og deltakelse i politiske prosesser, og bærekraftig utvikling av arktisk natur, ettersom at dette er en av de områdene som vil treffes hardest av klimaendringene på hele planeten.
under Tromsø 2023
Ved konferansen ønsker vi å fasilitere dialog mellom unge om samfunnets bærekraftige fremtid, både på et regionalt, nasjonalt og europeisk nivå. EYP Norge og dens partnere vil også bruke arrangementet til å vise frem den lokale kulturen i Nord-Norge, for eksempel gjennom tradisjonelle samiske kunstformer. Vi ønsker å invitere samiske artister og utøvere, en oppgave som både EYP Finland og EYP Sverige er invitert til å hjelpe med gjennom samisk kultur i landene.

Euro-konserten vil ta sted i Ishavskatedralen kirke i Tromsø, og skal etter planen være åpen til lokalbefolkningen i tillegg til deltakerne på konferansen.

Nettside vil snart være fullstendig oversatt til både engelsk, norsk og nordsamisk.
Byen Tromsø
Fakta, tall, statistikk, regionen Tromsø
Tromsø ligger over to øyer; Tromsøya og Kvaløya
Midnattssolen kan oppleves fra mai til juli, og nordlyset kan man sa fra september til april
Byen ble grunnlagt i 1250
77731 innbyggere
Flere viktige internasjonale institusjoner holder hjem i Tromsø, som Arktisk råds sekreteriat
Samarbeid
Sponsorer, partnere og patrons gjør Tromsø 2023 mulig
Vil du samarbeide med oss?
Vi har flere muligheter for både private og offentlige aktører som ønsker å ta del i prosjektet vårt. Vi ønsker å samarbeide med et bredt spekter av bedrifter, og ser etter akademiske, kulturelle og lokale samarbeid.
Ta en titt under støttespillere
Social Media
Finn oss her
Made on
Tilda